Kahjukäsitlus

Kui olete Pluss Kindlustusmaakleri klient, saate kahjujuhtumi korral esmase kiire info edasise tegutsemise kohta meie konsultandilt, helistades telefonil 682 9780.

Teeme koostööd enda partneritega erinevatest kindlustusseltsidest, et saaksime pakkuda kõige kvaliteetsemat kindlustusteenust ja kahjukäsitlust.

Kuidas toimida kahjujuhtumi korral?

  • Kahju tekkimisel võtke tarvitusele abinõud kahju edasise kasvu vältimiseks.
  • Vajadusel teatage juhtunust politseile.
  • Teatage kindlustusandjale tekkinud kahjust esimesel võimalusel.
  • Püüdke säilitada kahjustunud vara kahjujärgses seisundis kuni kindlustusandjapoolse ülevaatuseni, tagades eksperdile võimaluse kahju hindamiseks.
  • Esitage kindlustusseltsile kirjalik hüvitistaotlus, mis annab aluse kahju käsitlemiseks ja hüvitamiseks.