Reisikindlustus

Reisikindlustus ei saa küll ära hoida ootamatuid situatsioone, kuid pakub tekkinud tagajärgede puhul rahalist leevendust ja abi. Reisikindlustus on vajalik, et tagada reisil suurem turva- ja kindlustunne ning kaitsta end võimalike planeerimata lisakulutuste eest. Reisikindlustus ja selle paketivalik sõltub teie reisi eesmärkidest, kestvusest ja isiklikest vajadustest. Reisikindlustus võib olla sõlmitud kindlaks reisiperioodiks, kuid ka läbivalt terveks aastaks, juhul kui viibite tihti välismaal. Kõigil meie klientidel on võimalik kokku panna endale sobiv reisikindlustus, mis arvestab võimalikke riske ja vajadusi.
Kindlustusvõtja andmed
Reisijate andmed
Reisikindlustus
Harrastatavad alad

Mida reisikindlustus sisaldab?

Vastavalt sellele, milline reisikindlustus vastab teie vajadustele, reisi eesmärkidele ja võimalikele riskidele, saate koostada endale sobiva kindlustuspaketi. Reisikindlustus võib sisaldada kõiki või vaid mõnda allolevatest kindlustusliikidest.

Reisikindlustus võib katta järgnevaid kindlustusi:

Tervisekindlustus on reisikindlustuse lahutamatu osa, mis katab vältimatu arstiabi ja ka evakuatsioonikulutused, sh kindlustatu kiirabi-, haigla- ja ravikulud ning ravimite maksumuse; haige kodumaale tagasitoimetamise kulud.

Pagasikindlustus katab teie reisipagasi hilinemise, kahjustumise või kadumisega seotud kulud.

Reisitõrkekindlustus hüvitab reisi ärajäämisest, katkemisest ning reisile või transiitlennule hilinemisest tingitud lisakulud.

Õnnetusjuhtumikindlustus aitab hüvitada välisriigis aset leidnud õnnetusjuhtumi tagajärjel vajaliku pikaajalise ravi ning on abiks majandusliku toimetuleku tagamisel, kui on tekkinud ajutine või püsiv töövõimetus.

Õigusabikindlustus on kasulik, kui teil võib reisil ootamatult vaja minna juristi abi tsiviilõigusliku nõude lahendamisel.

Vastutuskindlustus aitab teil hüvitada reisimise ajal kolmandatele isikutele tekitatud õnnetusjuhtumi kahju.

Et teie reisikindlustus tagaks teile muretuma reisielamuse, aitame teil kokku panna teile sobiva kindlustuspaketi. Küsige individuaalset pakkumist meie konsultandilt!

Meie kindlustusspetsialist pakub parima hinnaga just Sinu kindlustushuvile ja kindlustusvajadusele vastavat kindlustust! Tutvu tingimustega www.plusskm.ee ning vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga tel. 6 829 780.